32 PCS THAI BON CHINA DINNER SET

৳ 6550

💠🔘💠32 PCS THAI DINNER SET💠🔘💠 

★FULL PLATE 6 PCS
★HALF PLATE 6 PCS
★CUP 6 PCS
★SAUCER 6 PCS
★SOUP BOWL 6 PCS
★CURRY BOWL 1 PCS
★RICE PLATE 1 PCS

💠🔘💠32 PCS THAI DINNER SET💠🔘💠 

★FULL PLATE 6 PCS
★HALF PLATE 6 PCS
★CUP 6 PCS
★SAUCER 6 PCS
★SOUP BOWL 6 PCS
★CURRY BOWL 1 PCS
★RICE PLATE 1 PCS